Kansen. Een betere wereld begint bij onszelf.

Bij BUKO nemen we onze bedrijfsvoering onder de loep en zoeken samen met ketenpartners voortdurend naar mogelijkheden en concepten die duurzaamheid versterken en verspilling of afval voorkomen. We doen alleen zaken met partners die zich houden aan regelgeving en internationale gedragsnormen en die de mensenrechten respecteren.

BALANS. GOED ONDERNEMERSCHAP. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID..

Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze organisatie onderschrijven we de zeven principes van MVO volgens NEN-ISO 26000. Deze vormen onze leidraad bij het verankeren van MVO in onze organisatie.

Wij zijn buo

Meer weten? Bel 0251 - 26 27 27 of stuur een e-mail

langetermijnrelaties.

Daar zijn we trots op!