Skip to main content

Ons bedrijfspand in Elst is sinds deze maand volledig CO2-neutraal en daarmee ook het duurzaamste bedrijfspand van BUKO Infrasupport.

Begin vorig jaar opende wij onze nieuwbouwlocatie in Elst. Dit pand is volledig gasloos opgeleverd. Een logisch gevolg hiervan is dat wij meer elektriciteit zijn gaan verbruiken. Om de toename in elektriciteitsverbruik te reduceren hebben wij deze maand het dak van dit bedrijfspand volledig laten bedekken met 70 zonnepanelen. 

Deze zonnepanelen zorgen ervoor dat wij gemiddeld op jaarbasis 20.000 kWh aan zonnestroom opwekken. Hiermee reduceren wij 33% van ons elektriciteitsverbruik. Voor de overige 67% van ons verbruik kopen wij bij MAIN Energie groene stroom met GvO-garantie in. Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa in plaats vanuit fossiele brandstoffen zoals kolen- en gascentrales waar grijze stroom uit wordt opgewekt. Een mooie stap die ervoor zorgt dat de CO2-voetafdruk van onze organisatie weer kleiner wordt! 

#samenonderwegnaareengroeneretoekomst

Een dak vol zonnepanelen in Elst