Skip to main content

Veilig werken. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Alleen werken met de nodige vakkennis, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en meest moderne materialen. En natuurlijk altijd en overal de richtlijnen naleven. Maar deze richtlijnen worden steeds uitgebreider en verschillen vaker per opdrachtgever. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving ook op zijn tijd.

We verwachten steeds meer van onze collega’s. Hoe zorgen we ervoor dat zij continu op de hoogte blijven van alle relevante kennis en informatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu? Bij BUKO Infrasupport doen wij dit al drie jaar met behulp van onze digitale KAM-collega Vera. Vera staat voor Veiligheid Eerst, Risico’s Afnemen. Vera is een persona die complexe en uitgebreide informatie vertaalt naar duidelijke taal voor onze collega’s. Gewoon via ons eigen online kennis- en communicatieplatform: 100% BUKO. Via dit interne platform, dat zelfs een eigen app heeft, informeert Vera onze collega’s ook over de opleidingen en toolboxen die zij moeten volgen. Met haar kritische blik op veiligheid is Vera daarnaast het gezicht van onze interne veiligheidscampagne die in april 2021 van start gegaan is met als doel om het veiligheidsbewustzijn binnen onze organisatie verhogen.

En daar blijft het niet bij. Vera zendt namelijk niet alleen informatie, onze collega’s kunnen via de chatfunctie op ons platform 100% BUKO of via de e-mail eenvoudig vragen stellen aan Vera op het moment dat het hen goed uitkomt. Op deze manier kunnen onze collega’s zich ongestoord richten op waar zij goed in zijn, namelijk werken aan een hogere verkeersveiligheid voor weggebruikers en wegwerkers in Nederland.

Zo zijn we samen met Vera onderweg naar veiligheid. Dag en nacht. Overal in Nederland.

Onze digitale KAM-collega Vera helpt ons dus veilig te werken. Zij is dan ook hét gezicht van onze interne veiligheidscampagne die als doel heeft het veiligheidsbewustzijn binnen onze organisatie te verhogen. Dat klinkt leuk maar hoe ziet dat er dan uit? Je ziet het in de onderstaande animatie die onderdeel uitmaakt van onze veiligheidscampagne en waarin Vera onze nieuwe en bedrijfseigen LMRA introduceert.