Skip to main content

Onlangs tekenden Dynniq Mobility en BUKO Infrasupport een overeenkomst om de samenwerking te intensiveren. De komende jaren maken wij exclusief gebruik van een aangepaste versie van de intelligente verkeersregelautomaat FlowNode en kunnen we in aanbestedingen en projecten leunen op elkaars expertise en ervaring om onze producten en dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen.

Als marktleider op het gebied van tijdelijke en spoedeisende verkeersvoorzieningen, zoals tijdelijke verkeersregelinstallaties (VRI’s) op kruispunten bij geplande straatwerkzaamheden, stormschade, schade door verkeersongevallen of evenementen waren wij op zoek naar een alternatieve oplossing voor de tijdelijke VRI. Onze tijdelijke VRI’s voldeden niet altijd meer aan de wensen en eisen van wegbeheerders. Steeds vaker willen wegbeheerders een tijdelijke VRI die kan worden aangesloten op hun verkeerscentrale, zoals MobiMaestro, en het kruispunt regelt met een CCOL verkeersregelapplicatie.

Daarnaast moest deze nieuwe tijdelijke VRI voldoen aan ons unieke concept, waarbij het gebruik van een bovengronds kabelnet tot een minimum wordt beperkt. Met dit concept kunnen we snel betrouwbare oplossingen realiseren en is het opruimen van de tijdelijke installatie geen tijdrovende klus.

Aangepaste verkeersregelautomaat met gedistribueerde intelligentie

Samen met Dynniq zijn we op zoek gegaan naar een alternatief dat de wensen van de wegbeheerder invult en voldoet aan de eisen van BUKO Infrasupport en de landelijk standaarden. Samen met Dynniq hebben we de volledige ontwikkelketen doorlopen: het concept uitwerken, het houden van een laboratoriumtest met een proefopstelling, het in het bijzijn van de wegbeheerder houden van een fabrieksafname met de FlowNode en verkeerslantaarn Supreme tot de ingebruikname van de eerste tijdelijke FlowNode op het Zuidplein in Rotterdam. Met resultaat: de eerste aangepaste VRI was direct succesvol op straat!

Dynniq heeft een aangepaste versie van de FlowNode met gedistribueerde intelligentie ontwikkeld en tegelijkertijd zo min mogelijk hardware en bekabeling. Alle richtingen op het tijdelijke kruispunt worden geregeld met één hoofdkast en gedistribueerde intelligentie naar een of meerdere sectiekasten. Vanuit de sectiekasten worden de verkeerslantaarns, cameradetectie en drukknoppen bekabeld, maar de VRI ziet alle richtingen als één VRI en wikkelt het verkeer af met één voertuigafhankelijke regeling. Deze oplossing werd niet eerder op de Nederlandse markt aangeboden. De komende jaren hebben wij met BUKO Infrasupport in Nederland het alleenrecht op het gebruik van deze speciale versie van de FlowNode en verzorgt Dynniq de configuratie en een deel van de inbedrijfstelling.

Groeiend connected ecosysteem

De gedistribueerde FlowNode als tijdelijke VRI past goed binnen het groeiende connected ecosysteem, waarin het aantal connected weggebruikers exponentieel toeneemt, weggebruikers en verkeerslichten rechtstreeks contact met elkaar hebben verkeersregelsprogramma’s (ITS-applicaties) steeds meer gebruikerstoepassingen bevatten.

Indien gewenst kunnen we de FlowNode als intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) inzetten in dit ecosysteem. De iVRI communiceert met weggebruikers in de buurt. Met als doel de ITS-applicatie nog beter af te stemmen op het naderende verkeer. De tijdelijke iVRI kan dan als Smart Mobility instrument faciliterende services bieden aan doelgroepen zoals vrachtverkeer (connected transport). Dankzij de samenwerking tussen BUKO Infrasupport en Dynniq kan deze gedistribueerde FlowNode in elk deel van Nederland en voor elke wegbeheerder worden ingezet als tijdelijke intelligente verkeersoplossing.

Daarnaast kan de tijdelijke VRI dus worden aangesloten op de verkeerscentrale van de wegbeheerder. Vervolgens kan de wegbeheerder inloggen op afstand en de tijdelijke VRI op afstand monitoren en bedienen.

Door de samenwerking met Dynniq hebben we een mooie nieuwe tijdelijke verkeersregelinstallatie die wij bij elke wegbeheerder en op elke plek in Nederland kunnen wegzetten. De FlowNode is een mooi en robuust product, dat voldoet aan de landelijke standaarden en kan worden aangesloten op elk netwerk en elke verkeerscentrale. Zonder gedoe voor de wegbeheerder.” – Thijs Lamers, Manager Dynamisch Verkeersmanagement bij BUKO Infrasupport.

Het leukste aan de samenwerking met BUKO Infrasupport? Het is echt een langdurig partnership en een echte samenwerking: een absolute must om steeds op zeer korte termijn een tijdelijke VRI in bedrijf te kunnen stellen. Bovendien is het een erg leuk leerproces om projecten op deze manier aan te vliegen.” – Gerald van Beek, Projectleider TD bij Dynniq Mobility.

Verstevigde marktpositie

Dankzij de samenwerking verstevigen beide partijen hun marktpositie in de Nederlandse markt. Bovendien kunnen we op elkaars expertise en ervaring leunen om onze producten en dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen. We kijken uit naar de samenwerking komende jaren!