Skip to main content

In 2015 hebben wij ons laten certificeren op de CO2-Prestatieladder niveau 3 waardoor wij bewust bezig zijn met het reduceren van de CO2-uitstoot die direct door onze organisatie wordt veroorzaakt. Sinds die tijd heeft onze organisatie een behoorlijke groei doorgemaakt maar zijn wij onze CO2-uitstoot blijven reduceren.

Het dieselverbruik van ons wagenpark is voor 79% verantwoordelijk voor onze totale CO2-uitstoot. Door het treffen van maatregelen hebben wij ondertussen een brandstofreductie van 27% gerealiseerd. En daar zijn wij heel trots op!

Maar wij kunnen meer betekenen op het gebied van CO2-reductie. Daarom hebben wij ons afgelopen week laten certificeren op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Vanaf 2021 zullen wij onze ketenpartners stimuleren om met ons te gaan samenwerken aan het verminderen van CO2-uitstoot. Met behulp van de CO2-Prestatieladder niveau 5 verwachten wij in 2023 een CO2-reductie van 10%  te reduceren in de uitstoot van extern transport.