Skip to main content

Op maandag 9 januari startte in alle vroegte de volgende fase voor project Lijn 16 in het centrum van Den Haag. De gemeente maakt het spoor en de haltes van tramlijn 16 geschikt voor nieuwe lagevloertrams, zodat mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen makkelijker kunnen instappen. Zo maakt de gemeente het openbaar vervoer toegankelijk voor iedereen. Daarbij wordt ook gelijk de straat opnieuw ingericht, de riolering aangepakt en kabels en leidingen vervangen. Bij dit complexe binnenstedelijke project is de grootste uitdaging om overlast voor omwonenden, winkelend publiek én de ondernemers zoveel mogelijk te beperken en het gebied bereikbaar te houden. Als contractpartner van de gemeente Den Haag is BUKO Infrasupport nauw betrokken bij het project, dat in meerdere fasen wordt uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn in Moerwijk, Laak, Centrum, Zeeheldenkwartier, Staten- en Geuzenkwartier. Het werk duurt van maart 2022 tot en met april 2023 en zorgt in die periode hoe dan ook voor overlast. Bewoners en ondernemers langs het werkterrein krijgen te maken met stof en geluid. Ook ligt de straat tijdens de werkzaamheden open. Het verkeer krijgt hierdoor te maken met wegafsluitingen en extra drukte. BUKO Infrasupport is nauw betrokken om het project op gebied van verkeersveiligheid en doorstroming in goede banen te leiden. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met alle betrokken stakeholders. Het doel is om een veilige werkomgeving te creëren en uiteindelijk een zo positief mogelijke hinderbeleving. Dat begint met een gedegen plan en een zorgvuldige uitvoering.

Na eerdere fases van het project bleek dat omwonenden, ondernemers, leveranciers en bestemmingsverkeer meer hinder van de werkzaamheden ervaarden dan vorig gedacht. Daarin denken we vanuit BUKO Infrasupport graag mee. Voor de nieuwe omleidingsroutes die begin januari in zijn gegaan zijn we gaan werken met roze bebording die beter opvalt in het drukke straatbeeld. Zo zijn (voetgangers)routes naar de winkelstraten beter aangegeven en zorgt het dat klanten blijven komen.

Aanvullend hierop worden nu ook digitale maatregelen toegepast. Vanuit de nieuwe afdeling BUKO Bereikbaar wordt ervoor gezorgd dat men ook vóóraf al goed geïnformeerd is. Bijvoorbeeld via diverse sociale media campagnes. Hierdoor gaan mensen beter voorbereid op pad. Ook zijn alle verkeersmaatregelen gedigitaliseerd waardoor afsluitingen, omgedraaide rijrichtingen en overige wijzigingen in de navigatiesystemen verwerkt zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen mensen met een eindbestemming in het gebied en het doorgaande verkeer.

Meer zien en weten over dit project? Bekijk onderstaande video, waar onze projectcoördinator Cliff Kommer je meer vertelt over de werkzaamheden en belangen rondom Lijn 16: