Skip to main content

Om 19:00 uur werd de N564 geheel afgesloten waarna over een lengte van 1864 meter stalen barrier geplaatst werd, welke drie dagen hiervoor in een plaatselijk depot geplaatst waren. Om 02:00 uur kon de afsluiting opgeheven worden en werd het éénrichtingsverkeer ingsteld zodat de firma Hurkmans aan de slag kon gaan met hun wegwerkzaamheden.

En dan te bedenken dat we een week hiervoor pas te horen kregen dat de tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst moesten worden. Gelukkig verliep ook de afstemming met de stakeholders erg goed.

Zo zijn we ook in een kort tijdsbestek weer Samen onderweg naar Veiligheid!